PHB-art

ÚVOD

Právě se nacházíte na stránkách nazvaných phb-art, které sami vnímáme jako jakési rozcestí myšlenek. Je čas se na okamžik zastavit, prohlédnout si ukazatele a teprve potom se vydat některým z uměleckých směrů, které náš netradiční rozcestník nabízí. Nutno dodat, že naše stránky jsou živý organizmus a proto cest a nových možností bude neustále přibývat…

„Umělec potřebuje lidi, mezi nimiž žije a od nichž čerpá tvůrčí látku.“
(Konstantin Sergejevič Stanislavskij)

Výběr osob, které phb-art představují, není v žádném případě náhodný! Jedná se nejen o skupinu nezávislých umělců, ale také o skupinu přátel, kteří se navzájem ctí a uznávají. S radostí vás budeme informovat o všem co se kolem nás bude dít a těšíme se na vaše případné reakce a poznatky.

P.H.B.

INTRODUCTION

Just now you are finding yourself on pages named phb-art which are perceived by ourselves as some crossroad of thoughts.It is about a time to stop for a while ,to check out roadsings and just afterwards to start subsequently for an artistic direction our nontraditional guidepost offers.Needy to add our pages are a living organism and that's why new ways and options will be always growing here.

„An artist needs people he is living amongst to draw creative subjects from.“
(Konstantin Sergejevič Stanislavskij)

Selection of persons introduced through phb-art is not random in any case! It's not about a group of independent artists only but also about a group of friends who appreciate and honour one another.It will be a pleasure for us to keep you informed about everything happening around us and we look forward for your appropriate reactions and suggestions.

P.H.B.