Strip-story:

Divadelní jednoaktovka známého polského dramatika Slavomira Mrožka se řadí k nejznámějším světovým hrám absurdního divadla. Autor zde pracuje s tématem totalitního režimu tehdejší doby. Nástrojem útlaku jsou zde obrovské ruce, které ovládají dvě osoby uvězněné v neznámé místnosti.V režijním pojetí Petera Chmely nalézají dva herci jádro útlaku sami v sobě a následně jsou nuceni se odhalit nejen fyzicky, ale i psychicky...

Strip-tease v podání bratří Baťků se doposud představil divákům např. v Praze, Plzni, Mostě, Olomouci Hradci Králové nebo německém Regensburgu.

SŁAVOMIR MROŽEK

Polský dramatik, prozaik, grafik, satirik

Narozen 1930 ve vesnici Borzecin u Krakova. Vystudoval gymnazium v Krakově, studium architektury nedokončil. Od roku 1959 žil veVaršavě. V roce 1963 emigroval. Žil postupně v Itálii, ve Francii a od roku 1968 v Mexiku. Roku 1997 se znovu vrátil natrvalo do Krakova. Svou literární tvorbu začal jako novinář. Psal drobné groteskní a satiristické prozaické práce (povídky Slon, Svatba v Atomicích, atd.... u nás povídkový soubor Ten, který padá). Zabýval se také kresleným humorem. Pro divadlo píše od roku 1956. Na začátku 60. let vzniká i jeho jednoaktovka Strip-tease. Z jeho další dramatické tvorby můžeme jmenovat: Tango (1965), Emigranti (1975), Portrét (1987) Láska na Krymu (1993), Velebníčci (1998). Profesorem Martinem Esslinem řazen spolu s Beckettem, Ionescem a Pinterem k absurdnímu divadlu.